ULUSLARARASI STANDARTLARDA YEREL TECRÜBE​
İZMİR, URLA, ÇEŞME ve KARABURUN YARIMADASI’NDA 10.000’DEN FAZLA TAŞINMAZ İÇİN İNCELEME​
GAYRİMENKUL ALIRKEN
RİSK ALMAYIN
GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ DAVALARINIZI
KISA SÜREDE ÇÖZMEK İÇİN
​ UZMAN GÖRÜŞÜ/ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU
Previous
Next

EĞİTİM

AVUKATLAR İÇİN UZMAN GÖRÜŞÜ

KAMULAŞTIRMA RAPORLAMA UYGULAMALARI

Mal paylaşımı, kira güncellemesi, kıymet takdirine itiraz, kamulaştırma konularında değerleme raporu, uzman görüşü ve teknik rapor formatları ile raporlama yapıyor danışmanlık hizmeti veriyor, tespit raporları hazırlıyoruz. Gayrimenkulün konu olduğu davalarda itiraz dilekçesine teknik destek veriyoruz. Geçit hakkı için yerinde ölçüm hizmeti ile birlikte zemin değeri ve muhdesat bilgilerini içeren teknik rapor hazırlıyoruz. İntifa hakkı, irtifak hakkı ve arsa payı hesaplamaları yapıyoruz. Geçmiş tarih değeri içeren talepler için arşiv araştırmaları ve endeksler ile kıymet takdir raporları hazırlıyoruz.

Harita Mühendisliği, bankacılık, sigortacılık, satış/pazarlama, ziraat teknikerliği, bilirkişilik ve gayrimenkul değerleme tecrübelerimizden faydalanarak; yatırım ve proje danışmanlığı, kentsel dönüşüm, arsa payı hesaplama, şerefiyelendirme, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kiralama gibi konularda teknik ve bilimsel esaslar çerçevesinde raporlama yapmakta, danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca, Pazar araştırmaları, fizibilite raporları, proje tesis ve ekipman değerleme, inşaat ilerleme seviye tespit, yangın doğal afet, mühendislik, inşaat, sorumluluk sigortaları ve risk konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Telefon

+90 232 757 1001

Telefon

+90 532 202 1422

Telefon

+90 532 549 0381

E Posta

ilgazdegerleme@gmail.com

Adres

Yenikent Mahallesi. M. Ertekin Caddesi. No:51 Urla - İZMİR​

BİZE ULAŞIN

Firmamız hakkında merak ettikleriniz ve değerleme konuları hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.​

HİZMETLERİMİZ

Değerleme Raporu

Konut, arsa, tarla ya da otel, fabrika, akaryakıt istasyonu gibi nitelikli taşınmazların ilgili mevzuata göre teknik incelemesi yapılır, fiyat araştırma, pazar analizi, proje geliştirme, seviye tespit gibi unsurlar bir arada değerlendirilerek taşınmazın niteliğine uygun yöntemlerle (Emsal Karşılaştırma, Gelir ve Maliyet Yöntemleri vb.) değerleme çalışması yapılır. Uygun formatta rapor hazırlanır.

Teknik Rapor

Rapor konusu taşınmaz ile ilgili güncel tapu kayıtları (haciz, şerh, ipotek kaydı vb.) ve güncel imar durumu araştırılır. Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’ nde proje, ruhsat, iskan vb. belgelerin incelemesi yapılır. Kadastro Şefliği’nde parselin konumu teyit edilir. İncelenen taşınmazın mahallinde de ölçüm ve inceleme yapılarak, taşınmazın yasal belgeleri/projeleri ile uyumlu olup olmadığı araştırılır. Uygun formatta rapor hazırlanır.

Fiyat Araştırmaları

Talep edilen değer tespit çalışmalarına esas oluşturmak üzere düzenli olarak fiyat araştırmaları yapılarak bölgesel istatistikler düzenlenmektedir. Kira bedeli tespiti, mal ve miras paylaşımı, satılacak ya da satın alınacak taşınmazın fiyatının belirlenmesinde danışmanlık kapsamında bölgede gerçekleşmiş satışlardan/kiralamalardan oluşan veri tabanı kullanılmaktadır.

Şerefiyelendirme Çalışmaları

Şerefiyelendirme çalışmalarına; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, konut siteleri ve benzeri toplu yapıların liste fiyatlarının oluşturulmasında, konut kooperatiflerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı projede yer alan benzer nitelikteki taşınmazların, tercih edilme kabiliyetlerine göre değer farklılıkları saptanmaktadır.

Kira Bedeli Tespiti

Konut, arsa, tarla ya da otel, fabrika, akaryakıt istasyonu gibi nitelikli taşınmazların ilgili mevzuata göre teknik incelemesi yapılarak kira bedeli tespit edilir.

Risk Analizi

Teminat altına alınan taşınmazlar ya da yatırımcının başlayacağı projelerde karşılaşacağı riskler pazar araştırması ve gayrimenkul mevzuatı çerçevesinde yorumlanır ve danışmanlık hizmeti verilir.

İnşaat Seviye Tespiti

İnşa edilmekte olan taşınmazlar için saha incelemesi yapılır ve seviye tespit tabloları düzenlenlenir.

Proje Geliştirme

Proje geliştirilecek taşınmazın mevcut imar durumu araştırılır. Projenin pazar talebi ile uyumlu olması için gerekli araştırmalar yapılır ve danışmanlık hizmeti verilir.

İmar Mevzuatı Danışmanlığı

İmar durumu araştırması, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve proje aşamalarında danışmanlık hizmeti verilir.

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkullerin kiralanması, kira sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, iskan vb. konularda danışmanlık hizmeti verilir.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Mevcut yapıların, boş arsanın ve projesi yapılan taşınmazların değer tespit çalışmaları yapılmakta sözleşme aşamasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Arsa Payı Hesaplama

Gayrimenkullerin kiralanması, kira sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, iskan vb. konularda danışmanlık hizmeti verilir.

ilgazlogofinalbuyuk